Pages Navigation Menu

szkolenie na licencję taxi Wrocław

Kiedy można sprzedać samochód bez podatku: Wyjątki od opodatkowania przy sprzedaży pojazdu

Kiedy można sprzedać samochód bez podatku: Wyjątki od opodatkowania przy sprzedaży pojazdu

Kiedy można sprzedać samochód bez podatku: Wyjątki od opodatkowania przy sprzedaży pojazdu

Sprzedaż używanego samochodu wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednak istnieją okoliczności, w których można dokonać sprzedaży bez ponoszenia kosztów podatkowych. Poniżej przedstawiamy wyjątki od opodatkowania przy sprzedaży pojazdu.

1. Sprzedaż między małżonkami, rodzeństwem czy innymi bliskimi krewnymi
W przypadku sprzedaży samochodu między wąskim gronem rodziny (np. między małżonkami, rodzicami i dziećmi, rodzeństwem), nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych. Ważne, aby sprzedający i kupujący byli spokrewnieni w linii prostej lub kolateralnej.

2. Sprzedaż auta o wartości nieprzekraczającej 1000 zł
Jeśli cena sprzedawanego samochodu nie przekracza 1000 zł, nie trzeba płacić podatku. Należy jednak pamiętać, że wartość ta dotyczy samej sprzedaży pojazdu, bez uwzględnienia ewentualnych dodatkowych kosztów np. opon zimowych czy klimatyzacji.

3. Sprzedaż przez osoby fizyczne, których nie dotyczy obowiązek podatkowy PIT lub CIT
W przypadku osób, które nie osiągają dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) lub podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), nie jest obowiązkowe uiszczanie podatku od sprzedaży samochodu.

4. Sprzedaż w związku z upadłością lub likwidacją firmy
W przypadku sprzedaży samochodu przez firmę w związku z jej upadłością lub likwidacją, nie trzeba płacić podatku. Podobnie jest w przypadku prywatnej osoby, która dokonuje sprzedaży swojego prywatnego samochodu, ale świadczy usługi transportowe na rzecz firmy, której nie dotyczy obowiązek podatkowy CIT.

5. Odszkodowanie za szkodę komunikacyjną
W przypadku, gdy sprzedaż samochodu następuje w związku z uzyskaniem odszkodowania za szkodę komunikacyjną, nie trzeba płacić podatku. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy samochód został uszkodzony w kolizji lub wypadku, a właściciel uzyskał odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Podsumowując, istnieją wyjątki od opodatkowania przy sprzedaży samochodu. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niestosowania się do przepisów, sprzedający może ponieść konsekwencje finansowe lub prawne. Dlatego przy sprzedaży samochodu warto skonsultować się z ekspertem lub znać przepisy regulujące daną sytuację.